A Sad Short Story

1

Photographer Kimberley Maure

 

Mother with children walks (1). One kid has lost. A buffalo benefits (2). Attacked the kids (3). The mother came and applied her tusk (4). Tossed the buffalo like a feather (5, 6). The children watch and learn. The mother have done the job and checked the buffalo is dead (7) and memory established. But elephants and buffalo feed with grass!?

 

Albo tak: szła sobie mama z dziećmi (1). Jedno się zgubiło. Skorzystał bawoł (2). Zaatakował dzieciaka (3). Mama przyszła i uzyła kła (4). Podrzuciła bawoła jak piórko (5, 6). Dzieciaki obserwowały i uczyły się. Mama zrobiła robotę i sprawdziła czy bawół jest martwy (7) i nauczka spełniona. A przecież słonie i bawoły żywią się trawą!?

 

Czytaj calosc klikajac tutaj