25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W najbliższą niedzielę 15 stycznia 2017 roku

Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych

oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom

W Calgary można przyłączyć się do akcji i złożyć swoje datki

w Sali Kombatanta Domu Polskiego(3015 - 15 Street NE)

w godzinach od14:00 do 17:00

Wpłat można również dokonywać bezpośrednio na konto Kongresu Polsko Kanadyjskiego

The Foundation of the Canadian Polish Congress account #24583

at the St. Stanislaus - St. Casimir's Credit Union z zaznaczeniem “WOSP -Canada"

Tym razem osoby i firmy wpłacające na to kontooraz osoby ofiarujące czeki imienne (dla WOSP-Canada),

otrzymają pokwitowanie do odpisania w rozliczeniu podatkowym.