Masz firmę remontowo-budowlaną w Calgary?

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie i Stowarzyszenie Polskich  Kombatantów, koło #18 planują renowację Dużej Sali Domu Polskiego. Zachęcamy polonijne firmy remontowo-budowlane  z Calgary do udziału w tych pracach. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z John'em Majowskim-tel. 403-685-5490 lub Andrzejem Bukowskim – tel.403-830-9123do dnia 20 marca br.

Zglaszające się firmy muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności prawnej, posiadać zabezpieczenie finansowe zgodne z ustawodawstwem prowincji Alberta  oraz ważną licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w Albercie (licensed, bonded and insured).

Po zamknięciu listy zgłoszeń i ustaleniu skali remontu, wybrane firmy otrzymają dalsze informacje. Przyznanie kontraktu nie jest gwarantowane. Z góry dziękujemy wszystkim zainteresowanym.