Miesięczne Zebranie Nominacyjne Stowarzyszenia Polsko Kanadyjskiego

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary (PCA) zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na  miesięczne Zebranie Nominacyjne Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 26 marca 2017r. w Domu Polskim. Początek o godzinie 14:30.