ŚP. Anatol Nieumierzycki

Na wieczny odpoczynek odszedł Anatol Nieumierzycki  (94)( 4.06. 1923 - 14.07. 2017). Był przez długie lata aktywny w środowisku polonijnym. Z własnej inicjatywy zbierał historyczne  dokumenty o Polonii w Calgary. 
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 25 lipca w Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary o godzinie 11:00.

Żonie,  dzieciom i rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

http://www.legacy.com/obituaries/calgaryherald/obituary.aspx?n=anatol-nieumierzycki&pid=186151475&fhid=5928